vzw SOS ZOUTMIJNKINDEREN India / SOS ENFANTS DES SALINES Inde

 

sponsort de acties van SCAD 

om de levenskwaliteit van kinderen te verbeteren.

De vzw werd in 1998 gesticht vanuit een grote bekommernis om het trieste lot

van de kinderen van de zoutmijnarbeiders. 

Intussen gaan al deze kinderen naar de ruim 200 door SOS ZOUTMIJNKINDEREN India gefinancierde schooltjes.

De noden blijven echter hoog.

De basisrechten van  kinderen in Tamil Nadu vrijwaren is zeker niet vanzelfsprekend:

voldoende voedsel,

medische zorg,

basiseducatie.

 

Vooral bepaalde groepen kinderen blijven kwetsbaar:

 

AGENDA - activiteiten

 

26/06/2021: Kaarsen en crea verkoop tvv SCAD Nirman
 

03/07 - 07/07/2021: KRISKRASWESTHOEK - 5-daagse sponsorfietstocht College Veurne

 

27/11/2021: Zesde editie LICHTJESTOCHT tvv SCAD

Tamil Nadu is de meest zuidelijke deelstaat in India. Ruim 35 miljoen mensen moeten er rondkomen met ongeveer 1 € per dag.   

lichtjestocht.JPG
 

SCAD is een niet-gouvernementele organisatie die achtergestelde dorpen in Tamil Nadu wil
ontwikkelen door hun inwoners de opleiding en steun te geven die ze nodig hebben om aan de
armoede te ontstijgen.
In 1998 was het eerste doel van onze VZW : het trieste lot verbeteren van de kinderen van de
zoutmijnarbeiders. Vandaag gaan deze kinderen allemaal naar één van de ruim 280 scholen.
SCAD groeide uit tot een invloedrijke organisatie die meer dan 600 dorpen in de regio steunt.
Wij steunen nu hun projecten van integrale dorpsontwikkeling met aandacht voor het lot van
kinderen en vrouwen. Recent werden een aantal scholen gerenoveerd. We investeren in aanleg van
moestuinen, verbetering van waterbekkens, mobiliteitshulpmiddelen en therapietoestellen voor
mensen met een beperking , inrichten van een Medical Center… .We financieren hulp aan
ondervoede zwangere en zogende vrouwen, jobcreatie voor vrouwen, opleiding van
vrouwengroepen op het vlak van gezondheid en opvoeding…
SCAD mikt op duurzame ontwikkeling: 60 dorpen staan nu zelf in voor het welzijn van hun inwoners.

film over SCAD naar aanleiding van 25 jaar SCAD

beetje geduld na het testbeeld start het filmpje

SCAD biedt hulp waar nodig maar zet ook een stap terug  wanneer een dorpsgemeenschap er zelf in slaagt de noden het hoofd te bieden. Zo breidt hun ondersteuning uit naar een steeds groter gebied. SCAD zorgt niet alleen voor onderwijs en gezondheidszorg maar mobiliseert hulp bij rampen zoals de Tsunami, heeft een landbouwprogramma om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden en ecologisch te leven, organiseert vrouwengroepen om hen mondiger te maken en hen informatie aan te reiken over gezonde voeding, pre- en postnatale verzorging… Via het systeem van micro-kredieten worden deze vrouwen een stuk zelfstandiger. Het is meer bepaald deze werking die wordt gesponsord door onze dochter vzw  SCAD Belgium’s Women to Women.

 

Wij onderschrijven de visie van SCAD (mooi vertolkt in het gedicht van Lao Tzu)

Go to the people,                                     
Love them,    

Live among them,
Start from what they know,
Build on what they have.
But of the best of leaders
When their task is accomplished,
The people will say “We have done it ourselves”
.

Ga naar de mensen,

Hou van hen,

Leef tussen hen,

Start met wat ze weten,

Bouw op wat ze hebben.

Weet dat je een goede leider bent

wanneer de mensen, als het werk erop zit, zeggen

‘We hebben het zelf gedaan’.