INLEEFREIZEN

Regelmatig worden inleefreizen georganiseerd.
Een deel van de kostprijs komt ten goede aan de projecten van SCAD NIRMAN.