top of page
charles.PNG

De vzw ‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN-India’ werd gesticht in 1998.

Irena Vanderjeugt bezocht Tamil Nadu in 1998 en maakte er kennis met SCAD, opgericht in 1995 door dr Cletus en zijn vrouw Amali. Vooral de mensonwaardige omstandigheden waarin de zieke, uitgebuite zoutmijnarbeiders toen leefden troffen haar. Bij haar terugkeer richtte ze, samen met enkele pioniers, onze VZW op vanuit een grote verontwaardiging over het lot van de 'zoutmijnkinderen'. De grote meerderheid van deze, vaak zeer jonge kinderen, moest de hele dag zakjes zout vullen. Ze kregen geen enkele vorm van onderwijs. Op de uitdrukkelijke vraag van dr. Cletus om iets voor hen te doen adopteerden onze pioniers toen, samen met honderden sympathisanten, een kindje uit de zoutmijnen. Dankzij deze adopties en de hulp van de provincie West-Vlaanderen, van veel scholen, van serviceclubs en van veel milde giften, slaagde SCAD er stap voor stap in die duizenden werkende kinderen in de ruim 280 schooltjes op te vangen. Onze eerste missie was geslaagd. 

In 2015 gaf Irena de fakkel door aan Marjolijn Vergote, maar ze blijft de VZW steunen met raad en daad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiki Pauwels en Kiane Van Lindt, twee zussen en verwoede reizigsters met een groot hart ontmoetten dr. Cletus in 1993. Zij waren onmiddellijk onder de indruk van deze man, die door iedereen verstoten paria’s hielp. In 2008, na nieuwe contacten, hebben zij  een solidariteitsketting in het leven geroepen tussen  vrouwen in België en  vrouwen in Tamil Nadu: SCAD Belgium’s Women to Women
Hier wordt geld verzameld om daar een kleine kudde geiten of andere dieren aan te schaffen waarmee er verder gekweekt kan worden: een origineel cadeau-concept. Vrouwen verwerven zo hun eigen inkomen, hun aanzien in het dorp stijgt en de mannen zijn fier op hun vrouwen! Van meet af aan was er een nauwe samenwerking met SOS Zoutmijnkinderen-India.

Marie Roussel-Ooms heeft het voorzitterschap van Scad Belgium’s Women to Women op 1 januari 2016 overgenomen van Kiki Pauwels, die erevoorzitter blijft en Marie verder bijstaat. De leden, dames uit verschillende provincies, vergaderen om de twee maanden om nieuwe activiteiten en sponsoring te bedenken en op te volgen.

 

 

 

 

 

 

Geleidelijk aan evolueerde SCAD tot een invloedrijke organisatie die meer dan 600 dorpen in de regio ondersteunt op hun weg naar zelfredzaamheid en het bereiken van de mondiale ontwikkelingsdoelen.

SOS Zoutmijnkinderen-India vzw evolueerde mee: onze materiële steun maar ook de uitwisseling van knowhow wordt ingezet waar SCAD (nu SCAD-NIRMAN) dit het meest nodig acht. Scad Belgium’s women to women maakt tegenwoordig deel uit van “SOS Zoutmijnkinderen-India vzw”.

marie ooms.PNG
marie ooms 2.PNG
Stichters
Huidig bestuur
 • Baptist Deprez

 • Lieve Desmedt

 • Els Gallin

 • Nicolas Van Poucke

 • Irene Vanderjeugt

 • Cletus Babu                                    Tamil Nadu India

 • Heidi Biesbrouck                             Hooglede

 • Francky Biesbrouck                        Torhout

 • Annemie Crabbe                             Veurne

 • Lieve Desmedt                                Torhout

 • Fabienne Hopchet                           Edegem

 • Sonja Kersse                                   Tielt                              

 • Anne Maes                                      Berchem

 • Marie Ooms                                     Antwerpen

 • Marie-Angèle Ubbelohde                Edegem

 • Els Van Eeckhoutte                          Pittem

 • Patrick Vandegehuchte                   Oostende

 • Irena Vanderjeugt                            Pittem

 • Hilde Vandorpe                               Hooglede

 • Marijke Ven                                     Oostende

 • Marjolijn Vergote                             Roeselare

 • Tine Vergote                                    Roeselare

Sinds 1 januari 2018 loopt een nieuw gezamenlijk project bij de Koning Boudewijnstichting om een dertigtal dorpen gelegen in het district TUTICORIN in de staat van Tamil Nadu te helpen bij hun verdere ontwikkeling. Dit project financiert een betere infrastructuur van de dorpen (regenwater opslaan, waterleidingen, verharde wegen, …), jobcreatie voor 250 vrouwen ( kleinveeteelt, naaiatelier…), het moderniseren van scholen (didactisch en sportmateriaal, …), sanitaire voorzieningen, drinkwater, moestuinen, fruitbomen en het ondersteunen van mensen met een beperking en bejaarden.

Regelmatige rapportage en bezoeken aan de projecten verzekeren ons dat het sponsorgeld goed besteed wordt. Tegelijkertijd stellen we vast dat de noden nog steeds groot zijn. Nieuwe problemen zoals de klimaatopwarming, de coronapandemie vragen om snelle interventies. Onze hulp kan hier een groot verschil maken.

Logo's

Dit ontwerp van de kunstenaar Walter Peeters (+ in 2012) is een gestileerde kaart van India, waarin een zoutkristal verwerkt is.

De “SOS” wees aanvankelijk op de noden van de 'zoutmijnkinderen' - bij de start van de vzw moest het grootste deel van deze kinderen nog de hele dag zakjes zout vullen.

De “SOS” wijst vandaag op de noden van vele andere kinderen uit kwetsbare groepen in Tamil Nadu.

Het blanco deel in het Zuiden verwijst naar de streek waar wij met onze vzw

 ‘SOS Zoutmijnkinderen India’ zorgen voor sponsoring van de projecten van SCAD

 

Een van onze leden, Antoinette Olthoff ontwierp dit logo: een cirkelvormig motief van vrouwen uit verschillende  continenten die elkaar de hand reiken rond de Indische lotusbloem. De kleuren zijn typisch voor India.

Het logo van Scad Nirman in India neemt die belangrijke letters over van de NGO die in het kort de missie ervan weergeven: Social Change And Development.

47f499_76f75bbb565040c58c97d5ce4031acd9.webp
scad nirman.jfif
foto scad_edited.jpg

SCAD staat voor ‘Social Change and Development’

Dr. Cletus Babu, stichter en voorzitter van deze NGO, engageerde zich al op jonge leeftijd om mensen in nood te helpen. In 1985 startte hij met SCAD en zijn eerste sociale ontwikkelingsprogramma’s. In 1988 legde hij het priesterambt neer en huwde dr. Amali. Sindsdien wijdden ze hun leven aan de arme en gemarginaliseerde gemeenschappen in Tamil Nadu en bouwden ze SCAD uit tot de huidige NGO die zich nog steeds tot doel stelt om sociale verandering en ontwikkeling te bewerkstelligen in de gemeenschappen in Tamil Nadu die het moeilijk hebben. Dit doen ze door dorpelingen de training en ondersteuning te geven die ze vragen en nodig hebben om aan de armoede te ontstijgen. Zo wil SCAD van de maatschappij een betere plaats maken waar iedereen behandeld wordt met waardigheid en respect en waar iedereen gelijke kansen, rechten en erkenning krijgt. 

Sinds 2016 is SCAD NIRMAN (Nirman betekent ‘groei’ of ‘constructie’) de afdeling van SCAD die specifiek instaat voor gemeenschapsontwikkeling en outreach projecten, zo ook geregistreerd bij de Indiase regering.  De onderwijsinstellingen blijven ressorteren onder SCAD.

bottom of page